Onder internetmarketing verstaan we het ontwikkelen van een succesvolle internetstrategie voor een bedrijf of dienst. Succesvol wijst hierbij op het nut van de website voor uw organisatie. Het gaat er immers niet zozeer om dat u op het net aanwezig bent, maar hoe u op het net aanwezig bent. Uw website moet iets toevoegen aan uw huidige marketingperformance.

Naast de functies (mogelijkheden) en de content van uw website is ook de uitstraling van groot belang. De website vormt immers een belangrijk visitekaartje van uw bedrijf. Hier komt het design om de hoek kijken. De grafische vormgeving moet aansluiten bij uw huisstijl. De vormgeving moet bezoekers van uw website aantrekken en vasthouden.

Maar design is meer dan grafische vormgeving. Webmark beschouwt het design als een ondersteuning van de structuur en de content van uw website. Een website moet meer bieden dan alleen een aantrekkelijk uiterlijk. Het gaat om de boodschap, niet om de verpakking ervan! De website moet zodanig gestruktureerd zijn dat de bezoeker snel de gewenste informatie kan vinden. De grafische ondersteuning moet de bezoeker hierbij begeleiden.

Een zakelijk design hoeft echter niet saai te zijn. Webmark gebruikt diverse moderne internettools om uw website op te fleuren. Voorbeelden hiervan zijn Macromedia Shockwave Flash, Real Audio en Real Video.