What's in a domainname?

In dit document komen de volgende onderwerpen aan bod:

 1. Wat is een domeinnaam?
 2. Hoe kan ik een eigen domeinnaam krijgen?
 3. Welke namen zijn nog vrij?
 4. Welke namen mogen worden gebruikt?
 5. Juridische aspecten.

U kunt eventueel rechtsreeks naar het betreffende onderwerp door erop te klikken.

 
 
  Wat is een domeinnaam?

Domeinnamen zijn unieke adressen waaronder je bedrijven en instellingen op het internet kunt vinden. Bijv. webmark.nl is zo'n adres. Wanneer u als bedrijf of instelling met een eigen domeinnaam het internet op wilt zult uw eerst een naam moeten bedenken voor een domeinnaam, meestal de naam van het bedrijf of de instelling.

Daarnaast moet uw een keuze maken voor een domeinnaamextensie, dus bijv.: .nl of .com. Webmark heeft gekozen voor .nl omdat wij ons louter op de Nederlandse markt richten, maar er kunnen andere beweegredenen een rol spelen bij deze keuze.

En en ander is echter door de enorme groei van het internet door domeinregistratie-organisaties geregeld, die steeds strengere eisen opstellen voor het verkrijgen van een domeinnaam. De gemeente Amsterdam (niet te verwarren met de digitale stad Amsterdam) heeft gekozen voor amsterdam.nl. Het is op het internet te vinden onder http://www.amsterdam.nl

| index |
 
  Hoe kan ik een eigen domeinnaam krijgen?

Een domeinnaam moet je in Nederland aanvragen via een internetprovider die is aangesloten bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), zoals bijv. Planet Internet/Worldaccess, Worldonline, XS4ALL of Nlnet.

Bij deze en andere internetproviders (een aardig overzicht van providers vindt u op de op deze site) kunt u online, per fax of per post een domeinnaam aanvragen. Indien u een Nederlandese extensie wenst, dus .nl, komt de aanvraag terecht bij het SIDN.

Wat moet SIDN van u weten? Met name drie zaken zijn van belang:

 1. de gekozen domeinnaam niet een aanduiding bevat of inhoud die misleidend is ten aanzien van het doel of de functie van de domeinnaam of de daaronder aangeboden informatie (dit houdt ondermeer in dat een fruitteler die de naam www.appel.nl claimt, in zijn verzoek zal worden afgewezen door het SIDN omdat deze naam te algemeen is, zie echter uitzondering);
 2. de domeinnaam overeenstemt met een merk of (handels)naam van de aanvrager;
 3. de domeinnaam geen inbreuk maakt op rechten van een derde.
| index |

Een overzicht van internetproviders vindt u bij: Van Zwieten

  Benodigde papieren:
 • een recente kopie uit het handelsregister van de KvK;
 • een ondertekend vrijwaringsbewijs m.b.t. de domeinnaam.
Vraag een uittreksel online aan. Klik hier.

Vraag een vrijwaringsbesluit bij het SIDN aan. Klik hier.

  Indien u een internationale extensie wenst komt de aanvraag terecht bij het InterNic. Het InterNic hanteert veel soepeler regels met betrekking tot domeinnamen. De aanvraag kan zelfs rechtstreeks on-line worden geregeld als u een creditcard heeft. Het spreekt vanzelf dat veel domeinnaamkapers hier handig gebruik van maken en er juridische conflicten kunnen ontstaan tussen namen waarop een trademark rust en domeinnamen van derden.
 
  Welke namen zijn nog vrij?

Het is natuurlijk handig dat u zelf eerst hebt gecontroleerd op het internet of een bepaalde naam die u in gedachte heeft reeds bestaat.

U kunt informatie krijgen over Nederlandse domeinnamen (.nl) via onderstaande box:
Laat www. weg en tik uwdomein.nl

 
 
www.

Via onderstaande box kan dat voor de Amerikaanse domeinnamen (.com, .net en .org):
Laat www. weg en tik de gewenste domeinnaam.

 
 
www.
| index |
 
  Welke namen mogen worden gebruikt?

Zoals vermeld is de SIDN, die de Nederlandse domeinnamen beheert redelijk streng. In feite komt alleen de handelsnaam in aanmerking.

Geografische namen mogen niet worden gebruikt, behalve als B&W van een gemeente een eigen site aanvraagt. (Gemeentelijke sites moeten niet worden verward met digitale steden, bijv. www.dsweert.nl). Wanneer de SIDN een gekozen naam afkeurt kunt u hiertegen gemotiveerd beroep aantekenen.

Voorts mogen in een domeinnaam alleen alfanumerieke tekens en het minteken (-) worden gebruikt. Dus www.taxivelp-6161616.nl zou wellicht de goedkeuring van het SIDN mogen verwachten.

Een belangrijke afwijzingsgrond is de te grote 'algemeenheid' van een naam. Een appelteler, die ingeschreven staat in het handelsregister onder de handelsnaam appel heeft dus nog grote kans dat zijn aanvraag wordt afgewezen door het SIDN. Dergelijke afwijzingen kunnen eenvoudig worden omzeild door een woord of afkorting toe te voegen. De digitale stad Weert doet dit door ds voor de geografische naam Weert toe te voegen. Sinds 1 april 1999 kunnen echter brancheverenigingen en andere koepelorganisaties algemene namen claimen. De regelgeving hieromtrent vindt u hier.

Het InterNic dat alle internationale domeinnamen beheert houdt er een soepeler opvatting op na. Kortom Alle namen mogen. Er zijn alleen beperkingen m.b.t tot de tekens (alleen alfanumeriek en het min-teken) en de extensie. De bovengenoemde fruitteler, die door het SIDN is afgewezen kan waarschijnlijk zonder problemen een domein www.appel.com krijgen (als de naam vrij is), echter natuurlijk niet www.appel.gov.

Een domeinnaam goedkeuring door het SIDN is wanneer er geen problemen zijn binnen 2 tot drie dagen geregeld zijn. Een internationaal domein laat enige weken op zich wachten.

| index |
 
  Juridische aspecten rond domeinnamen

Naast de genoemde problemen kunnen zich bij internationale domeinnamen met name de volgenden problemen voordoen:

 • Als bedrijf A het trademark van bedrijf B als domeinnaam reserveert en zodoende bedrijf B verhindert een internetsite onder de eigen naam op te zetten.
 • Als bedrijf A het trademark van bedrijf B als domeinnaam registreert en daadwerkelijk gebruikt. Er zijn inmiddels talloze juridisch conflicten met betrekking hierop gevoerd.
 • Als twee bedrijven zonder concurrentieoverwegingen dezelfde naam claimen.

Het probleem hier is de jurisdictie van de rechtbanken. Het InterNic waar internationale domeinnamen worden gerigistreerd valt onder de Amerikaanse wetgeving. Hier zijn nog geen sluitende oplossingen voor.

| index |
  Uitgebreide informatie over de procedure vindt u bij het InterNiC en het SIDN.